środa, 25 maja 2016

Budowa sztachetki PVC na plot i bramkę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu gminie poza szczególnymi wypadkami.

Konstrukcja sztachety z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Sztachety z plastyku na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma sąsiednimi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno określać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji a także zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji plot z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy planowane balaski PCV na plot i furtkę sztachetowa jest niezgodne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy proponowane balustrady plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz